Innerlijke genezing

Lieve mensen, God is goed, de beste regisseur die we ons voor kunnen stellen, halleluja.

Graag deel ik mijn ervaringen zo compact als mij mogelijk is met jullie. Toen ik 3 weken geleden mijn enkel blesseerde, kwam er een pijn in me naar boven die ik herkende van een voorval uit mijn jeugd.

Vaker ben ik er op gewezen dat ik rondloop met de erfenis van voorvallen uit het verleden, zelf was ik in de overtuiging dat dit verwerkt en vergeven was, ik kon er over spreken of het mezelf niet betrof, het deed me niets, wel worstelde ik elke dag met de gevolgen, ik kon onzeker en angstig worden zonder dat er een directe aanleiding toe was, in de communicatie met derden kon het me overvallen, waardoor ik een sterk verlangen had om mezelf terug te trekken en veiligheid te zoeken. Met een vriendenkring hebben we het initiatief opgepakt om eens in de maand samen te komen en 1 persoon uit de kring, bij toerbeurt, het hart bloot te laten leggen en alle zorgen, verdriet, worstelingen, met de groep te delen om gezamenlijk de dingen bij God te leggen en ook in de daaropvolgende tijd gericht de dingen bij God te brengen (voor iedere christen aanbevolen.

Twee weken geleden is er in deze setting voor mij gebeden, door het incident met mijn enkel heb ik mijn worsteling op tafel gelegd. Op de eerste avond van de WWJB Conferentie is dit al direct ter sprake gekomen doordat het perfect aansloot op het onderwerp van gesprek, maar bovenal door besturing van de Geest, we hebben dit als groep ook zo ervaren.

Mijn groepsleidster gaf al vrij snel aan dat de dingen erg diep bij waren weggestopt, doordat ze vertelde uit eigen ervaring was het me duidelijk dat er wel degelijk dingen naar boven gehaald moesten worden, op haar voorstel hebben we hier intensief voor gebeden. Samen met mijn lieve vrouw en een lieve leider en broeder, hebben we ons in de tegenwoordigheid van God gesteld, alle banden verbroken die mij mogelijk hinderden, er kwam ongekend veel verdriet los, ik geloof niet dat ik ooit zo verbroken ben geweest, dit heeft me zoveel ruimte, rust en orde in mijn denken gegeven, dit kan ik niet beschrijven, en heb nu maar 1 verlangen, mijn hart te laten vullen met de liefde van God, daar strek ik me naar uit, al weet ik dat de tegenpartij vast nog zal proberen het te ontkrachten, hij heeft geen enkel recht, het hele document hangt aan het kruis (Kol. 2:14,15), halleluja!

Versterkend waren ook de lezingen, het praktisch christen zijn, relaties opbouwen, ongelooflijk belangrijk om dit scherp op je netvliezen te houden, voor God zijn geen dingen te klein.

Ik dank God voor het onderwijs, de leiding, de regie, de lieve mensen die er waren, ja voor al Zijn GOEDHEID!

Conferentie: Leven in relaties!